Vzdelávacie aktivity viac

IMG_20170911_172133Školská príprava - Doučovanie  je aktivitou, ktorá prebieha dvakrát do týždňa v rozpätí dva a pol hodiny počas školského roka. Deti sa pod individuálnym vedením pracovníčok pripravujú na školské vyučovanie. Individuálny prístup umožňuje vytvorenie osobného plánu rozvoja každého dieťaťa a zároveň poskytuje možnosť sledovať jeho pokroky či ťažkosti. Vyhradený čas môžu deti využiť na vypracovanie domácich úloh, precvičovanie a opakovanie preberaného učiva, ale i na osvojenie si stratégií a postupov efektívneho učenia. K dispozícií sú knihy a didaktické pomôcky, ktoré deťom umožnia hravou a názornou formou osvojiť si potrebné zručnosti a vedomosti či počítače, ktoré deti najčastejšie využívajú na tvorbu školských projektov. DSC_0155Niektoré z detí využívajú túto službu nepravidelne, naopak iné prichádzajú aj dvakrát do týždňa a privedú i svojich kamarátov či súrodencov. Mnohí z nich si pýtajú i ďalšie úlohy na doma. V rámci „doučka“ tak majú možnosť požiadať o tzv. pečiatkovú úlohu. Ide o úlohy, ktoré si berú z klubu domov a pomocou ktorých si precvičujú to, čo im nejde. Za každú správne vypracovanú úlohu môžu získať pečiatku. Tí, ktorí nazbierajú päť pečiatok, môžu ísť spolu s pracovníčkami na nejaké kultúrne či vzdelávacie podujatie (návšteva Bibiany, múzea a pod.).

 

Predškolská príprava je aktivita určená pre tých najmenších. Navštevovať ju môžu deti pred nástupom do školy, s odkladom školskej dochádzky či tie, ktoré z rôznych dôvodov prvý ročník opakujú. Aktivita sa realizuje počas školského roka raz týždenne a v letných mesiacoch v rozsahu jeden až dva týždne (cca. 4 hodiny denne). Zameriava sa na rozvíjanie školských spôsobilostí. Cieľom aktivity je umožniť deťom ľahšie zvládať požiadavky školy, podporiť ich pracovnú motiváciu a samostatnosť, sprostredkovať im zážitok úspechu, a tak vytvoriť kladný vzťah k činnostiam sprevádzajúcim školskú dochádzku. Predškolská prípravka sa často podobá na školu i škôlku – počúvame a pozeráme rozprávky, súťažíme, hráme sa na obchod, kreslíme diktáty, ale učíme sa aj rešpektovať ostatných či zvládať pravidlá. Na konci každého týždňa, t.j. v piatok, s deťmi robíme výlety v závislosti od počasia (ZOO, Detské múzeum, hrad Devín a pod.). Celá aktivita je vopred starostlivo naplánovaná a zostavená tak, aby bola dostupná čo najväčšiemu počtu detí a ich schopnostiam. Obsah Predškolskej prípravy je tak každý rok jedinečný.

Viac info o jednotlivých ročníkoch Letnej predškolskej prípravky nájdete tu:

08.7. - 19.7.2013                14. 7. - 25.7.2014

29.6. - 03.7.2015               11.7. - 15.7. 2016

2017 - 1. a 2. týždeň      ...a čaká nás aj v lete 2018 🙂

IMG_20170222_171519Angličtina pre deti je vzdelávacia aktivita, ktorá prebieha raz týždenne s cieľom vybudovať  pozitívny vzťah detí k učeniu cudzieho jazyka a zvýšiť ich sebadôveru v jazykovej oblasti. To všetko je možné vďaka hravej forme a priateľského prístupu dobrovoľníkov. Vzhľadom na nízkoprahové princípy klubu a otvorenosť hodiny pre každé dieťa,  je hodina angličtiny vždy neopakovateľná a jedinečná, prispôsobená vedomostnej úrovni detí, ktoré sa rozhodli prísť.