O nás

15781144_369352180089091_4370926384425893395_n
Hlavnou činnosťou Ulita oz. je prevádzka Nízkoprahového centra Ulita, ktoré funguje na sídlisku Kopčany od februára 2004 (predtým pod názvom Komunitné centrum Kopčany). Samotná organizácia Ulita vznikla 17. januára 2008. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.
Naša VÍZIA:
Deti a mladí ľudia majú dostatok zručností a príležitostí, aby žili kvalitný život a zvládali náročné situácie.

Sídlisko Kopčany je bezpečné a príjemné miesto pre život, vďaka zodpovednosti a participácii jeho obyvateľov.

POSLANIE:

  • rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí s ohľadom na dané vývinové obdobie
  • podpora v náročných životných situáciách
  • sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom a obhajovanie ich potrieb
  • vytváranie a revitalizácia verejných priestorov pre voľnočasové, vzdelávacie a komunitné aktivity

Naše HODNOTY:
padakRešpekt k jedinečnosti

V tíme Ulity pracujú ľudia, ktorí dokážu rešpektovať jedinečnosť vo vzťahu k iným týkajúcu sa etnickej príslušnosti, spoločenského statusu, sexuálnej orientácie, vierovyznania, zdravotného stavu alebo príslušnosti k subkultúre. Odlišnosť dokážu reflektovať v kontakte s klientmi, pokiaľ to situácia klienta vyžaduje. Odlišnosť klienta/klientky nemá vplyv na kvalitu služieb, ktoré sú mu poskytované.

 

62Dostupnosť služieb (= nízkoprahovosť) 

Všetky ponúkané služby Ulity dodržiavajú princípy nízkoprahovosti v maximálnej možnej miere a pracovníci sa cielene snažia odstraňovať bariéry, ktoré deťom a mladým ľuďom bránia služby využívať. Klientom ponúkame bezpečný priestor a zachovanie dôvernosti informácií.

 

 

DSC_0155Partnerský prístup

Pri hľadaní riešenia situácií, s ktorými deti, mladí ľudia alebo rodičia prichádzajú, hľadáme východiská „s nimi“, nie „za nich“. Pracovník/pracovníčka ponúka alternatívy riešenia, zodpovednosť za voľbu je ponechaná klientovi.

 

10313975_635936866484614_669227442457744624_nRovnocenný prístup 

Pracovníci Ulity sa snažia o rovnocenný prístup voči všetkým klientom, ktorí využívajú služby Komunitného centra Kopčany. Zvýhodňovanie niektorého klienta/klientky spoločne v tíme reflektujú.

 

tím ulitaTransparentnosť


Pre pracovný tím Ulity je dôležitá čitateľnosť nášho správania navonok – voči ľuďom, ktorí využívajú naše služby, aj odbornej a laickej verejnosti.