Naše aktivity

  • prebiehajú priamo na sídlisku alebo v klube
  • pokrývajú tri významné roviny v živote klientov  (vzdelávanie, voľný čas, zvládanie náročných situácií)
  • sú postavené na princípoch nízkoprahovosti a individuálnom prístupe k  človeku
  • zabezpečujú rozvoj klientov, pričom rešpektujú ich aktuálne potreby
  • zameriavajú sa na rozvoj sociálnych a životných zručností

kika   IMG_20170321_174341   DSC_1949 - Version 2