Na sídlisku

Na sídlisku Kopčany sme začali pracovať v novembri 2003, kedy sme mapovali potreby mladých ľudí pred spustením programu komunitného centra. Odvtedy je ulica naším pracovným priestorom a miestom stretnutí s deťmi, mladými ľuďmi a rodičmi, ktorí naše služby využívajú. Je pre nás ihriskom, miestom pre nadviazanie a udržanie kontaktov a poradenským priestorom zároveň.

Terénna sociálna práca s deťmi a mládežou

Tím terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok nadväzuje a prostredníctvom atraktívnych voľnočasových aktivít udržiava kontakt s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí trávia čas na sídlisku Kopčany. Zároveň v rámci tejto služby vytvárajú priestor na konzultácie o témach, ktoré sú pre mladých ľudí aktuálne dôležité. Najčastejšími témami sú riešenie konfliktov, partnerské vzťahy, zmena bydliska, hľadanie profesijného smerovania, trávenie voľného času, prospech v škole a pod. Pre dobré fungovanie tejto služby je nevyhnutné vytvorenie dlhodobých vzťahov založených na dôvere. Práca v „teréne“ tiež umožňuje nadviazať kontakt aj s ďalšími obyvateľmi sídliska a spoznávať tak ich potreby a výzvy, ktorým v tejto lokalite čelia.

Klub na ihrisku
Aktivita „Klub na ihrisku“ je zameraná na najmenšie deti a prebieha počas letných prázdnin, kedy má „prázdniny“ aj väčšina pravidelných klubových aktivít. Počas práce vonku na sídlisku sa pracovníčky s deťmi hrajú aj učia, vymýšľajú zaujímavé voľnočasové aktivity. Hry, ktoré s deťmi hrajú, majú charakter zážitkového učenia a mnohé sa tvoria spoločne priamo na mieste. Deti sa tak s našou pomocou učia, čo všetko možno vo voľnom čase vymyslieť s pomocou minimálneho množstva pomôcok.

Sídliskové a komunitné akcie

Je pre nás dôležité, aby deti a mladí ľudia, s ktorými pracujeme, považovali svoje sídlisko za príjemné miesto, a preto sa snažíme realizovať zaujímavé spoločné podujatia priamo tu, na Kopčanoch. Niektoré zo sídliskových akcií sú už pokladané za tradíciu, iné sú nové, často vymyslené s pomocou mladých ľudí zo sídliska. Niektoré akcie si mladí ľudia s našou podporou organizujú sami, na iných vytvárajú program dobrovoľníci a dobrovoľníčky zo spolupracujúcich organizácií. Odkazy pre viac informácií o jednotlivých organizáciach nájdete v časti Spolupráca. Prehľad niektorých akcií nájdete tu.

Zmeny sídliska Kopčany

 S cieľom vytvoriť pre deti a mladých ľudí miesta, kde sa dá aktívne a bezpečne tráviť voľný čas, sme sa pustili do niekoľkých ambicióznych zmien na sídlisku. Okrem upratovaní a skrášľovaní niektorých vybraných plôch sa v roku 2011 podarilo dohodnúť s mestskou časťou Petržalka rekonštrukciu zanedbaného detského ihriska a tak sa v júni konalo jeho slávnostné otvorenie. V tom istom roku pribudli na sídlisku nové lavičky a odpadkové koše. Postupne sa tak s podporou samosprávy, obyvateľov sídliska a donorov darí priestor sídliska meniť a robiť ho príjemnejším.   viac...

Množstvo energie nás stála príprava podkladov pre realizáciu projektu VČASVoľnoČasový Areál Sídliska Kopčany - v rámci ktorého je naplánované športové ihrisko. V rokoch 2011-2012 sme „vybojovali“ niekoľko papierových víťazstiev a koncom roka sa pustili do realizácie stavby. Funkčné športové ihrisko pre mládež je jedným z našich veľkých snov. Viac o celom projekte sa dozviete tu.