Asociácia NPDM

Ulita je členskou organizáciou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. Asociácia združuje organizácie, ktoré ponúkajú  nízkoprahové služby deťom a mladým ľuďom, snaží sa ich sieťovať a obhajovať ich záujmy. Viac o činnosti Asociácie NPDM nájdete na webstránke www.nizkoprah.sk

V predsedníctve asociácie sú tieto organizácie:

Ulita spolupracuje aj so strešnými organizáciami v zahraničí, ktoré združujú organizácie ponúkajúce nízkoprahové programy pre mládež.