KONTAKT

Ulita
Kopčianska 90
851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42130387
DIČ: 2022603979
č. účtu: 2628194065/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2819 4065

 

Mgr. Veronika Porubčanská       tel. 0944/335 673, e-mail: veronika.porubcanska@ulita.sk
            štatutárna zástupkyňa a
    koordinátorka terénnych programov
Mgr. Lucia Horevajová                 tel. 0914/196 605, e-mail: lucia.horevajova@ulita.sk
koordinátorka vzdelávacích programov
Mgr. Sabína Husseinová            tel. 0902/826 879, e-mail: sabina.husseinova@ulita.sk
koordinátorka skupinových programov
Mgr. Veronika Gajarská              tel. 0911/880 538, e-mail: veronika.gajarska@ulita.sk
 sociálna pracovníčka
Mgr. Dominika Göghová             tel.  0914/195 591, e-mail: dominika.goghova@ulita.sk
 sociálna pracovníčka
Mgr. Petra Hricová                                                              e-mail: petra.hricova@gmail.com
garantka programov
.
.