KONTAKT

Ulita
Kopčianska 90
851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42130387
DIČ: 2022603979
č. účtu: 2628194065/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2819 4065

Mgr. Veronika Gajarská,          tel. 0911/880 538, e-mail: veronika.gajarska@ulita.sk  (štatutárna zástupkyňa)
Mgr. Petra Hricová,                  tel.  0914/195 591, e-mail: petra.hricova@ulita.sk      (garantka programov)
Mgr. Veronika Porubčanská,      tel. 0944/335 673, e-mail: veronika.porubcanska@ulita.sk
Mgr. Lucia Horevajová               tel. 0914/196 605, e-mail: lucia.horevajova@ulita.sk
Mgr. Ján Harvan,                        tel. 0911/915 830,  e-mail: jan.harvan@ulita.sk
Mgr. Sabína Husseinová             tel. 0902/826 879, e-mail: sabina.husseinova@ulita.sk
Mgr. Henrieta Ševčíková                                          e-mail: henrieta.sevcikova@ulita.sk
.
.