KONTAKT

Ulita
Kopčianska 90
851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42130387
DIČ: 2022603979
č. účtu: 2628194065/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2819 4065

V prípade záujmu o prácu, dobrovoľnícku činnosť, študentskú prax a inú spoluprácu s OZ nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese ulita@ulita.sk

Mgr. Veronika Porubčanská  - štatutárna zástupkyňa a koordinátorka terénnych programov

tel.č. 0944/335 673

e-mail: veronika.porubcanska@ulita.sk

Mgr. Dominika Göghová -  garantka programov a koordinátorka poradenských služieb 

tel.č.  0914/195 591

e-mail: dominika.goghova@ulita.sk

Mgr. Lucia Horevajová  - koordinátorka skupinových programov 

tel.č. 0914/196 605

e-mail: lucia.horevajova@ulita.sk

Bc. Veronika Výbošťoková  - koordinátorka vzdelávacích programov

tel.č. 0902/826 879

e-mail: veronika.vybostokova@ulita.sk

.
.