KONTAKT

Ulita
Kopčianska 90
851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42130387
DIČ: 2022603979
č. účtu: 2628194065/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2819 4065


Mgr. Dominika Göghová,       tel. 0902/826 879, e-mail: dominika.goghova@ulita.sk (štatutárna zástupkyňa)
Mgr. Veronika Gajarská,         tel. 0911/880 538, e-mail: veronika.gajarska@ulita.sk  (štatutárna zástupkyňa)
Mgr. Veronika Porubčanská   tel. 0944/335 673, e-mail: veronika.porubcanska@ulita.sk
MSc. Veronika Morhačová,     tel.  0914/195 591, e-mail: veronika.morhacova@ulita.sk
Mgr. Andrea Barnová,             tel. 0911/915 830,  e-mail: andrea.barnova@ulita.sk
.