koordinátorský tím

Mgr. Veronika "Veve" Gajarská

IMG_1765Vyštudovaná sociálna psychologička, ktorá sa stala súčasťou tímu Ulita v auguste 2016 a prebrala koordináciu vzdelávacích aktivít.  Predtým pracovala 4 roky ako dobrovoľník v nízkoprahovom klube Funclub Fortuna, kde stále rada pomáha pri pobytových akciách, ako sú tábory či lyžovačky. V súčastnosti ju môžete stretnúť najmä  na kluboch, ktoré aktuálne koordinuje. Od marca 2019 je taktiež štatutárnou zástupkyňou o.z. Ulita. Má rada prírodu, výlety a šport. Obľubuje najmä tímové hry, ale taktiež rada lyžuje, bicykluje a pláva. Vo voľnom čase veľmi rada cestuje a objavuje nové miesta.

Mgr. Petra "Peťa" Hricová

Je profesiou psychologička a Komunitné centrum Kopčany na prelome rokov 2003/2004 spoluzakladala. Pred odchodom na materskú dovolenku v centre pôsobila na pozícii riaditeľky, venovala sa hlavne práci s mládežou a poradenským službám pre rodičov. Bola tiež zodpovedná za financovanie a koordinovanie niektorých programov centra, vzdelávanie "terénneho" tímu a reprezentovanie Ulity. Okrem toho sa podieľala na organizácii medzinárodných projektov pre mládež a projektov komunitného rozvoja na sídlisku. Do septembra 2015 bola predsedníčkou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku.  Po materskej dovolenke sa venuje najmä poradenským službám pre rodičov.  V zime, ak chvíľu nepracuje na sídlisku Kopčany, je z nej trpezlivá inštruktorka lyžovania.

Mgr. Veronika "Nika" Porubčanská

Nika je19 vzdelaním psychologička. Má skúsenosti s komunitnou prácou v podporovanom bývaní aj s individuálnou prácou priamo v rodine. Mala možnosť pracovať so skupinou s ľuďmi s duševnými poruchami v DSS Most. Do Ulity prišla začiatkom roka 2018 a pracovala v teréne, na kluboch aj na doučovaní. Momentálne je koordinátorkou terénnej sociálnej práce a v klube je súčasťou tímu na skupine pre 10-13 ročných. Miluje umenie, hudbu, bicykel, cestovanie a zvedavých ľudí.

Mgr. Lucia "Luca" Horevajová

Lucka 110Vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v Úsmeve ako dar a OZ Bublina s deťmi v náhradnej ústavnej starostlivosti/detských domovov. Po ukončení vysokej školy sa vrátila pod Tatry, kde pôsobila ako sociálna pedagogička na základných školách vrámci projektov zameraných na integráciu žiakov, a zároveň poskytovala poradenské služby v teréne. V súčasnosti začala pracovať v Ulite ako koordinátorka vzdelávacích aktivít. Je to milovníčka prírody, hôr a objavovania nových kútov Slovenska i sveta.

pracovnícky tím

Mgr. Sabína "Sabka" Husseinová

Mgr. Ján "Johnny" Harvan

Bc. Tomáš "Tommy" Hrdlička

Mgr. Henrieta "Heni" Ševčíková

Msc. Veronika "Morka" Morháčová

Mgr. Monika Juríková

 

vianocna party