tím klubových skupinových aktivít

     Mgr. Adriana Ferencová                   Mgr. Janka Sekerešová
DSC_0151DSC_0141

B

Za spoluprácu ďakujeme:

Mgr. Zuzana Sidorová

DSC_0077-EditDo Ulity prišla ako dobrovoľníčka v roku 2013, kedy sa stala súčasťou tímu pre "Doučovanie". V novembri 2014 sa stala koordinátorkou tejto aktivity. Vyštudovala sociálnu prácu so špecializáciou psychoterapia a resocializácia. Je zakladateľkou Mediačno-Poradenského Centra CELERO. Stále niečo číta, miluje divadlo a hudbu, rada bicykluje, hrá bedminton, skvelo varí a keď má inšpiráciu, maľuje.

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

MirkaVyštudovala psychológiu, nemecký jazyk a literatúru a školskú pedagogiku. V Ulite pracovala od apríla 2009. Odborne zastrešovala Vzdelávacie aktivity a okrem učenia sa s deťmi sa venovala skupine mladých ľudí vo veku 13-16 rokov. V letných mesiacoch riadila "Predškolskú prípravku" pre deti nastupujúce do školy. Okrem toho sa podieľala na tvorbe projektov a programov pre deti. Vo voľnom čase číta knihy, chodí na turistiku a premýšľa nad tým, ako možno robiť veci lepšie. Momentálne je na materskej dovolenke.

Mgr. Petra Hricová

Je profesiou psychologička a Komunitné centrum Kopčany na prelome rokov 2003/2004 spoluzakladala. Pred odchodom na materskú dovolenku v centre pôsobila na pozícii riaditeľky, venovala sa hlavne práci s mládežou a poradenským službám pre rodičov. Bola tiež zodpovedná za financovanie a koordinovanie niektorých programov centra, vzdelávanie "terénneho" tímu a reprezentovanie Ulity. Okrem toho sa podieľala na organizácii medzinárodných projektov pre mládež a projektov komunitného rozvoja na sídlisku. Do septembra 2015 bola predsedníčkou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. V zime, ak chvíľu nepracuje na sídlisku Kopčany, je z nej trpezlivá inštruktorka lyžovania.

Mgr. Monika Gregussová

Je vyštudovaná psychologička a v Ulite pracovala od apríla 2010. Na konci marca 2016 nastúpila na materskú dovolenku. Koordinovala skupinové klubové aktivity, stretnúť ste ju mohli počas skupinových aktivít pre maldých vo veku 13-20 rokov alebo vonku počas terénnej sociálnej práce.  Okrem Ulity pracovala aj ako supervízorka na Linke detskej istoty a ako case manažér projektu Hľadané deti. Občas tiež píše príručky pre učiteľov a rodičov alebo články do časopisov. Rada číta knižky, chodí na dlhé prechádzky, hrá spoločenské hry, splavuje rieky a bicykluje.