koordinátorský tím

Mgr. Veronika "Veve" Gajarská

IMG_1765Vyštudovaná sociálna psychologička, ktorá sa stala súčasťou tímu Ulita v auguste 2016 a prebrala koordináciu vzdelávacích aktivít.  Predtým pracovala 4 roky ako dobrovoľník v nízkoprahovom klube Funclub Fortuna, kde stále rada pomáha pri pobytových akciách, ako sú tábory či lyžovačky. V súčastnosti ju môžete stretnúť najmä  na kluboch, ktoré aktuálne koordinuje. Od marca 2019 je taktiež štatutárnou zástupkyňou o.z. Ulita. Má rada prírodu, výlety a šport. Obľubuje najmä tímové hry, ale taktiež rada lyžuje, bicykluje a pláva. Vo voľnom čase veľmi rada cestuje a objavuje nové miesta.

Mgr. Petra "Peťa" Hricová

Je profesiou psychologička a Komunitné centrum Kopčany na prelome rokov 2003/2004 spoluzakladala. Pred odchodom na materskú dovolenku v centre pôsobila na pozícii riaditeľky, venovala sa hlavne práci s mládežou a poradenským službám pre rodičov. Bola tiež zodpovedná za financovanie a koordinovanie niektorých programov centra, vzdelávanie "terénneho" tímu a reprezentovanie Ulity. Okrem toho sa podieľala na organizácii medzinárodných projektov pre mládež a projektov komunitného rozvoja na sídlisku. Do septembra 2015 bola predsedníčkou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku.  Po materskej dovolenke sa venuje najmä poradenským službám pre rodičov.  V zime, ak chvíľu nepracuje na sídlisku Kopčany, je z nej trpezlivá inštruktorka lyžovania.

Mgr. Veronika "Nika" Porubčanská

Nika je19 vzdelaním psychologička. Má skúsenosti s komunitnou prácou v podporovanom bývaní aj s individuálnou prácou priamo v rodine. Mala možnosť pracovať so skupinou s ľuďmi s duševnými poruchami v DSS Most. Do Ulity prišla začiatkom roka 2018 a pracovala v teréne, na kluboch aj na doučovaní. Momentálne je koordinátorkou terénnej sociálnej práce a v klube je súčasťou tímu na skupine pre 10-13 ročných. Miluje umenie, hudbu, bicykel, cestovanie a zvedavých ľudí.

Mgr. Dominika Goghová

12

Je vyštudovaná sociálna pracovníčka. Súčasťou tímu je od októbra 2015, kedy prebrala koordináciu terénnej sociálnej práce a čiastočne vzdelávanie tímu terénnych pracovníkov/čiek. Okrem toho je členkou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Zároveň je pyšnou matkou. Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nových ľudí a učí sa cudzie jazyky. V súčastnosti pracuje v Ulite na čiastočný úväzok ako sociálna pracovníčka sa venuje poradenstvu pre dospelých, ako aj projektu medzinárodnej výmeny so skupinov mladých ľudí od 15 do 20 rokov.

Mgr. Lucia "Luca" Horevajová

Lucka 110Vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v Úsmeve ako dar a OZ Bublina s deťmi v náhradnej ústavnej starostlivosti/detských domovov. Po ukončení vysokej školy sa vrátila pod Tatry, kde pôsobila ako sociálna pedagogička na základných školách vrámci projektov zameraných na integráciu žiakov, a zároveň poskytovala poradenské služby v teréne. V súčasnosti začala pracovať v Ulite ako koordinátorka vzdelávacích aktivít. Je to milovníčka prírody, hôr a objavovania nových kútov Slovenska i sveta.

pracovnícky tím

Mgr. Sabína "Sabka" Husseinová

Mgr. Ján "Johnny" Harvan

Bc. Tomáš "Tommy" Hrdlička

Mgr. Henrieta "Heni" Ševčíková

Msc. Veronika "Morka" Morháčová

Mgr. Monika Juríková

 

vianocna party