koordinátorský tím

Mgr. Veronika Porubčanská

97256655_247556253255476_4533048856614535168_nNika je vzdelaním psychologička. Má skúsenosti s komunitnou prácou v podporovanom bývaní aj s individuálnou prácou s dieťaťom priamo v rodine. Mala možnosť pracovať so skupinou s ľuďmi s duševnými poruchami v DSS Most. Do Ulity prišla začiatkom roka 2018 a pracovala v teréne, na kluboch aj na doučovaní. Srdcová záležitosť je pre ňu terénna sociálna práca, rada sa podieľa na organizovaní komunitných akcií. Momentálne sa okrem priamej práce s klientmi stará o tímové a finančné riadenie organizácie, od marca 2022 reprezentuje Ulitu ako štatutárna zástupkyňa.

Mgr. Lucia Horevajová

Lucka 110Lucia vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v Úsmeve ako dar a OZ Bublina s deťmi v náhradnej ústavnej starostlivosti/detských domovov. Po ukončení vysokej školy sa vrátila pod Tatry, kde pôsobila ako sociálna pedagogička na základných školách v rámci projektov zameraných na integráciu žiakov, a zároveň poskytovala poradenské služby v teréne. V Ulite pracuje od roku 2019, kedy začala ako koordinátorka vzdelávacích aktivít a našla sa aj v roli terénnej pracovníčky. Aktuálne koordinuje klubové skupinové aktivity, venuje sa fundraisingu a tvorbe nových programov. 

Mgr. Dominika Göghová

domiDominika pracovala ako tereňáčka už v OZ Odyseus, v Ulite pôsobila od roku 2015 ako koordinátorka terénnych programov. V rokoch 2019-2020 bola aj štatutárnou zástupkyňou OZ, následne na rok prerušila spoluprácu a pracovala na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na sekcii sociálnych vecí. Od roku 2021 je však naspäť, pracuje ako koordinátorka poradenských služieb, na klubových skupinových aktivitách a je odbornou garantkou programov. Okrem toho sú jej srdcovou záležitosťou medzinárodné spolupráce, najmä Medzinárodná výmena pre mládež, do ktorej sa Ulita dlhoročne zapája.

Mgr. Veronika Výbošťoková

298213737_5484686174959404_1806477684973480227_nVeronika začala pracovať na doučovaní v našom tíme koncom roku 2022, v roku 2023 úspešne ukončila II.stupeň VŠ vzdelania v odbore psychológia. Momentálne je koordinátorkou vzdelávacích aktivít, okrem toho však stíha aj prácu na skupinových klubových aktivitách a koordináciu nášho tímu dobrovoľníkov.

pracovnícky tím

Mgr. Maroš Mušinka

Bc. Danka Motyková

Tím na materskej dovolenke

Mgr. Veronika Petrík

Mgr. Andrea Barnová

Mgr. Monika  Marková

Dobrovoľnícky tím

tuto si odhlasovali do postu na FB