Skupinové klubové aktivity viac

IMG_20170321_174341Pre deti a mladých ľudí vytvárame v klube priestor, v ktorom môžu tráviť svoj voľný čas v bezpečnom prostredí pod dohľadom pracovníčok a pracovníkov Ulity. Skupiny sú členené podľa veku účastníkov, aby boli v súlade so záujmami a potrebami detí a mladých ľudí. Vedieme ich k tomu, aby si čo najviac určovali náplň skupiny aj oni sami, a tak sa skupiny menia podľa toho, kto ich práve navštevuje. Niekedy sú viac zamerané na diskusné aktivity a sociálno-psychologické hry, na rozvoj životných zručností, spoznávanie seba a iných, inokedy na tvorivé dielne či možnosť pracovať na dlhodobých projektoch (napr. práca s kamerou a príprava videa, príprava na medzinárodné stretnutia mládeže).

Počas stretnutí skupín sa deti a mladí ľudia môžu rozprávať o témach, ktoré ich zaujímajú či trápia, zahrať sa spoločenské hry, pracovať na počítačoch alebo surfovať po internete, ale aj len tak spolu byť a relaxovať. Mladých ľudí zo starších skupín podporujeme aj v aktívnej participácii na živote komunity – zapájajú sa do plánovania a realizácie aktivít na sídlisku pre menšie deti, ich rovesníkov alebo iných obyvateľov sídliska. Príkladmi takýchto akcií boli Susedská grilovačka, Sídlisková Talent Show alebo zapojenie sa do premeny sídliska.

Stretnutia skupín prebiehajú raz za týždeň. V utorok je Klubkáč -  skupina pre 6-10 ročných  a Skupina 10-13-ročných.  Vo štvrtok sa stretáva Skupina 13-20-ročných, ale aj "EPA Skupina", teda skupina pripravujúca na medzinárodnú výmenu.

 

 

 

Okrem pravidelných stretnutí, spoločne organizujeme aj jednorázové akcie a výlety:

Letný pobyt na chate Duchonka ( júl 2018)

Duchonka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predĺžený víkend v Hornej Súči  (30.6 - 2.7.2017)

20117071_1432556690155957_2977682467776847543_o

 

 

 

 

 

 

 

chata 10-13Chata 10-13, Gabčíkovo
27.-29.11.2015 

 

 

 

Chata 10-13, Bezovec
25.-27.10.2013

 

 

 

Chata 13-16, Bezovec
11.-13.10.2013

 

 

 

Medzinarodná výmena 16-20, Slovisnko
18.7.-1.8.2013

 

 

 

Olympiáda nízkoprahov
8.jún 2013

 

 

 

Chata 13-16, Bezovec
30.11.-2.12.2012

 

 

 


Chata 10-13, Šaštín 30.11.-2.12.2012

 


 

 

Sídlisková talent show
27.sept. 2012