Medzinárodná mládežnícka výmena v Slovinsku

Kopčianska výprava pod vedením Peti a Jaši sa zúčastnila od 18. júla do 1. augusta medzinárodnej mládežníckej výmeny v Slovinsku s témou "Young people raise your voice...". Mohli sme si oddýchnuť v národnom parku pri Bohinjskom jazere aj na pláži v Portorož, a zároveň sme hovorili o vážnych témach, ktoré mladí ľudia riešia. Úplne najviac rezonovala téma práce a nezamestnanosti mladých. Aj na našom workshope sme hovorili o stratégiách, ako mladí ľudia prácu hľadajú a rôznych kreatívnych riešeniach. Na stretnutí sme zbierali nové zážitky a podnety na uvažovanie, riešili nedorozumenia aj nadväzovali nové priateľstvá. Projekt zastrešili partnerské organizácie European playwork association z Hamburgu a CPM z Ljubljany.