Contact

Ulita
Kopčianska 90
851 01 Bratislava
IČO: 42130387
DIČ: 2022603979
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2819 4065

 

Mgr. Veronika Porubčanská       tel. 0944/335 673, e-mail: veronika.porubcanska@ulita.sk
            štatutárna zástupkyňa a
    koordinátorka terénnych programov
      Mgr. Dominika Göghová                 tel.  0914/195 591, e-mail: dominika.goghova@ulita.sk
 garantka programov a koordinátorka poradenských služieb
       Mgr. Lucia Horevajová                   tel. 0902/826 879, e-mail: sabina.husseinova@ulita.sk

koordinátorka skupinových programov

Bc. Veronika Výbošťoková             tel. 0914/196 605, e-mail: lucia.horevajova@ulita.sk
koordinátorka vzdelávacích programov
Mgr. Petra Hricová                                         e-mail: petra.hricova@gmail.com
psychologička
.

 

more about our activities on:  http://www.facebook.com/ulita.sk