Jeden (ne)obyčajný Uliťácky týždeň

page

Tento týždeň bol v Ulite plný udalostí! Začalo sa to už v nedeľu, keď sme sa zúčastnili futbalového turnaja (pod záštitou Goodsports I. Slovensko). Deti vytvorili skvelú športovú atmosféru, do sýtosti si zahrali futbal a tímovou hrou dokonca vybojovali aj skvelé umiestnenia! Vo svojej kategórií získali 1. a 2. miesto a odniesli si aj cenu za najlepšiu brankárku, a najlepšieho strelca !!!

V pondelok nám náš nový dobrovoľník Lukáš pripravil vonku na sídlisku work-outový tréning. Decká si tak mohli pozrieť, ale aj vyskúšať rôzne cviky na posilnenie svalstva.

page1

 

V utorok sme mali v rámci festivalu [fjúžn] na návšteve Bašku a Veroniku z EDUdrama, vďaka ktorým sme mohli spoločne prežívať príbehy chlapcov utekajúcich pred vojnou a prejsť spolu s nimi mnohými náročnými situáciami. Deti boli účastníkmi deja a program ich preto veľmi zaujal! Určite si z neho  veľa odnesú. Bol to jednoducho výnimočný zážitok!

 

page2

 

 

Podobne ako návšteva Divadla bez domova, kde sme v stredu spolu s dievčatami zavítali na predstavenie Krasojazdkyňa! Toto predstavenie je netradičnou kombináciou performance a čítačky z knihy principálky Uršule Kovalyk. Predstavenie bolo zamerané na ženského diváka, baby si teda prišli na svoje...Okrem toho sme sa dostali aj do zákulisia a dievčatá mali možnosť vidieť kostýmérňu 💃, ale aj sa osobne porozprávať s účinkujúcimi 😮!

 

page1

A napokon vo štvrtok sme s deťmi navštevujúcimi tvorivé Dielničky v rámci projektu Deti patria do galérie zavítali do Nedbalky. Videli sme veľa zaujímavých umeleckých diel, ale aj sme nejaké svoje vytvorili. Tento umelecký zážitok bol možný vďaka podpore Rotary Clubu Bratislava.

 

Ď a k u j e m e   v š e t k ý m   p a r t n e r o m   a    s p o l u p r a c o v n í k o m   z a   n e o b y č a j n ý   z á ž i t k a m i    n a p l n e n ý   t ý ž d e ň !

Veríme, že ešte krajšie týždne plné zážitkov sú pred nami 🙂