Učenie nás v klube baví ...

September a október preleteli ako voda a školáci majú opäť prázdniny... tentokrát jesenné. Týždennú prestávku si teda dali aj vzdelávacie aktivity v klube...a myslím, že aj celkom zaslúženú, veď za prvé dva mesiace školského roka bol o ne obrovský záujem.

pageVyťažená bola najmä školská príprava, teda tzv. doučko v klube, na ktoré chodilo pravidelne až 34 detí. Kto si teda myslí, že „dnešné“ deti nemajú záujem o školu, nemá úplne pravdu... veď počas 14-tich doučiek sa tieto „dnešné“ deti a tínedžeri prišli pripravovať do školy spolu až 200-krát !

Za to patrí veľká vďaka najmä našim dobrovoľníčkam a pracovníčkam, ktoré sa dokážu napriek malým priestorom a veľkému počtu detí venovať každému dieťaťu individuálne, podľa jeho potrieb. Za jednu 2,5hodinovú službu sa teda pri nich prestrieda aj viac detí. Za jedno doučko sa ich takto príde do klubu učiť priemerne až 15 !

Na angličtinu prišlo počas úvodných mesiacov školského roka 16 detí. No ešte dôležitejšie je asi povedať, že 6 z nich, na ňu začalo chodiť pravidelne...čo je veľmi dôležité kvôli budovaniu návyku pravidelne sa venovať zmysluplnej činnosti a záujmu pracovať na sebe a zlešpovať sa!

IMG_20181015_161548Tiež predškolská prípravka bola veľmi obľubenou aktivitou. Malí predškoláci a predškoláčky chodia do klubu každý pondelok! Spolu sa učíme nové veci, objavujeme čaro hudby, rozvíjame jemnú motoriku, ale aj sa hráme skupinové hry. Pripravujeme sa tak na nástup do školy. Tento rok aj za výdatnej pomoci prvákov a druhákov, ktorí na predškolskej sprevádzajú svojich mladších 4ročných súrodencov. V pondelok v klube bolo teda tieto mesiace vždy veľmi plno, živo a hlavne veselo.

Všetky tieto aktivity je možné realizovať vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta SR BratislavyBratislavského samosprávneho kraja. Ďakujeme