Sídlisková talent show

Deti navštevujúce skupinu 13-16 zorganizovali s našou podporou vlastnú akciu s názvom Kopčany Talent. Jednotlivci aj skupiny sa mohli zapojiť do súťaže a preukázať tak svoj talent v rôznych disciplínach. Prevládal tanec, no diváci si mohli vychutnať aj textovo improvizovaný rap, akrobatické kúsky na kolobežke, či náročné triky s jojom. Príjemná akcia sa odohrávala pred zrakmi zvedavých obyvateľov sídliska, ktorí nezabudli povzbudzovať vo všetkých chvíľach, či už sa súťažiacim darilo viac alebo menej. Subjektívne sa nám zdá, že sa darilo skôr viac.
.