Medzinárodný deň detí 2013

Deň detí sme tento rok oslavovali trochu oneskorene – museli sme počkať, kým sa počasie trocha umúdri. Skautky a skauti z 1. zboru Baden-Powella z Bratislavy za pomoci ďalších dobrovoľníkov pripravili zábavné stanovištia s témou Cirkus.
Deti budili opičky na strome, pomáhali skákať tuleňom do vody, hľadali stratené zvieratká, farbili pávovi pierka, nosili prasiatkam zemiaky, skúšali, či sú tiež také ohybné ako šašo... Dobrovoľníci boli nadšení z nasadenia detí a ich chuti hrať sa. Pri akcii pomáhali aj mladí zo skupiny pre 13- 16-ročných a 16-20-ročných – dievčatá maľovali na tvár, chlapci zostrojili na stromoch perfektnú hojdačku a hrali s mladšími deťmi futbal. Zapojilo sa okolo 50 detí vo veku od 2 až do 18 rokov, ktoré na záver získali drobnú odmenu. Pozrieť sa prišlo aj asi 30 rodičov a iných dospelých zo sídliska. Oslavu MDD sme mohli zrealizovať aj vďaka podpore z progamu Hodina deťom a z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.