Mgr. Petra "Peťa" Hricová

Je profesiou psychologička a Komunitné centrum Kopčany na prelome rokov 2003/2004 spoluzakladala. Pred odchodom na materskú dovolenku v centre pôsobila na pozícii riaditeľky, venovala sa hlavne práci s mládežou a poradenským službám pre rodičov. Bola tiež zodpovedná za financovanie a koordinovanie niektorých programov centra, vzdelávanie "terénneho" tímu a reprezentovanie Ulity. Okrem toho sa podieľala na organizácii medzinárodných projektov pre mládež a projektov komunitného rozvoja na sídlisku. Do septembra 2015 bola predsedníčkou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku.  Po materskej dovolenke sa venuje najmä poradenským službám pre rodičov.  V zime, ak chvíľu nepracuje na sídlisku Kopčany, je z nej trpezlivá inštruktorka lyžovania.