Mgr. Dominika Goghová

12

Je vyštudovaná sociálna pracovníčka. Súčasťou tímu je od októbra 2015, kedy prebrala koordináciu terénnej sociálnej práce a čiastočne vzdelávanie tímu terénnych pracovníkov/čiek. Okrem toho je členkou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Zároveň je pyšnou matkou. Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nových ľudí a učí sa cudzie jazyky. V súčastnosti pracuje v Ulite na čiastočný úväzok ako sociálna pracovníčka sa venuje poradenstvu pre dospelých, ako aj projektu medzinárodnej výmeny so skupinov mladých ľudí od 15 do 20 rokov.