"Doučko" sa teší veľkému záujmu detí

IMG_0919Počas októbra bola školská príprava deťmi veľmi vyhľadávanou a navštevovanou aktivitou !!! Počas siedmych služieb vyhľadalo túto aktivitu  32 detí a spolu ju navštívili až 100-krát ! To znamená že mnohé deti začali chodiť naozaj pravidelne (priemerne 3-krát za mesiac, resp. 1-krát za týždeň) !!! Tento štatistický údaj nás veľmi teší, pretože hovorí o budovaní návyku pravidelne sa venovať domácim úlohám a školským povinnostiam. Deti majú naozaj snahu pripravovať sa do školy, učiť sa, pracovať na sebe a zlepšovať sa, ak im je poskytnutý  priestor, no najmä venovaná pozornosť a čas!

IMG_0922

Naši pracovníci a dobrovoľníci sa totiž snažia venovať každému dieťaťu  individuálne, čo je samozrejme často veľmi náročné, keď pred klubom na "doučko" čaká naraz aj 15 detí !!! Snažíme sa však, aby všetky deti dostali priestor a potrebnú pozornosť. Preto sa za 2,5 hodinovú službu pri jednom pracovníkovi/dobrovoľníkovi vystrieda na etapy viacero detí ... s konkrétnymi úlohami, potrebami a túžbami... !

Za to im patrí naozaj veľká vďaka!!! Ako aj našim sponzorom - Nadácií pre deti Slovenska a Nadácií TatraBanky!!!

Hodina deťom

tatrabanka