Aj v klube sme odštartovali školský rok....

Školský rok sa rozbehol a spolu s níIMG_20170911_172133m sme otvorili klub pre vzdelávacie aktivity, teda školskú a predškolskú prípravu a angličtinu pre deti.  Privítali sme aj čerstvých prvákov, ktorí sa spolu s nami v lete pripravovali do školy. ...S veľkým nadšením nám rozprávali o prvých dňoch škole a pustili sa aj do svojich prvých domácich úloh !!! Zoznámili sa s našim novým EVS dobrovoľníkom Oscarom a tak mali možnosť sa naučiť aj prvé slovíčka po anglicky.P1200264

Klub pre školskú prípravu, tzv. doučovanie máme teraz otvorený 2-krát do týždňa v pondelok a stredu od 17.00 do 19.30. Prvá časť je venovaná deťom na prvom stupni, od 18.30 prichádzajú druhostupniari. Tí si zvyčajne vypracovávajú projekt, alebo potrebujú poradiť s matematikou.

Predškolská IMG_0725príprava a angličtina pre deti prebieha každú stredu od 15.00 do 15.50 resp. od 16.00 do 16.50.  Keďže náš klub funguje na nízkoprahových princípoch, pri angličtine nejde o klasický kurz jazyka, ale deti môžu prichádzať a odchádzať a nevyžadujeme od nich ani pravidelnosť. Cieľom aktivity  je vybudovať u nich pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka, keďže v škole s ním skôr bojujú. S deťmi sme aj preto otvorili tému motivácie a rozprávali sme sa s nimi, prečo je dôležité sa učiť cudzie jazyky.

Celkovo sme za mesiac september otvorili klub pre vzdelávacie aktivity až 12-krát a učiť sa do klubu prišlo až 35 detí ! Mnohé aj viac krát, a tak sme nazbierali až 70 kontaktov. To všetko je možné aj vďaka podpore z Nadácie pre deti Slovenska a fondu Hodina deťom, a podpore z Nadácie Tatrabanky.tatrabankaHodina deťom