Ako nám pomôcť

Terez nás môžete podporiť aj darovaním finančnej čiastky cez darcovský portál DobráKrajina.sk

Našu prácu je možné podporiť aj nefinančne, aj takto nám pomáhali:

Branislav Sidor
Braňo nakupuje ovocie a občerstvenie pre deti počas aktivít v klube. Rovnako nám pomáha s nákupom školských pomôcok, ktoré si deti môžu vybrať ako odmenu za prácu v rámci aktivity Školská príprava a zakúpil aj odmeny pre víťazov našej literárnej súťaže. Braňo nám bol tiež nápomocný počas procesu dokončovania ihriska (konzultácie, dokumentácia potrebná ku kolaudačnému konaniu a dohľad na priebeh stavby) a pomohol nám tento projekt doviesť až k úspešnej kolaudácii, pričom časť svojej práce vykonával bez nároku na odmenu.

Daniel Zboran
Daniel nám pravidelne poskytuje bezplatné právne konzultácie - či už sa jedná o naše potreby alebo potreby našich klientov (napr. exekučné konania alebo opodstatnenosť účtovaných poplatkov, spolupráca pri vypracovaní dokumentácie k ochrane osobných údajov a i.). Daniel je veľmi ochotný a výstupy od neho dostávame vo veľmi krátkom čase.

Gymnázium Mercury
Študenti a študentky petržalského Gymnázia Mercury nám 2 roky po sebe pomohli s rozdávaním mikulášskych balíčkov v ubytovni, kde komunitné centrum sídli.

Firma bnt attorneys-at-law
Pán Vladimír Kordoš a pán Filip Takáč z firmy bnt nás prostredníctvom programu Advokáti pro bono zastupujú bezplatne v súdnom spore so stavebnou firmou, ktorá nedokončila stavbu športového ihriska. Tešíme sa z veľmi príjemnej a profesionálnej spolupráce.

Juraj Jando
Tento mladý právnik našim klientom pomáha s písaním žiadostí, odvolávani ale i praktickými radami.

SolarEnergia
Vďaka ústretovému tímu zo SolarEnergia pribudla na športovom ihrisku nová solárna lampa. Teraz sa môžeme hrať od rána až do noci 🙂

Juraj Šťavina s tímom
Juraj sa rozhodol Ulite venovať množstvo stravných lístkov, ktoré sme mohli využiť napríklad na nákup občerstvenia počas letnej predškolskej prípravky pre deti alebo komunitných akcií na sídlisku. Na jeseň nám spoločne s kolegami ochotne pomohol s 2-dňovým maľovaním poradenskej miestnosti v klube.

Andrea Zelinová
Aďa je "dvornou" grafičkou Ulity a vytvára pre nás krásne návrhy propagačných materiálov (výročná správa, dizajn webstránky, letáky na 2%, odznaky a pod.) často bez nároku na finančnú odmenu.

Michaela Nemcová, Janka Almanová a Paula Jojárt
nám postupne prekladali túto webstránku do anglického jazyka ale i ďalšie texty, pri ktorých sme využili ich zručnosť.

Pavol Schuschnix a firma PC Fun
pán Schuschnix sa podujal na spravovanie počítačov, ktoré využívame v komunitnom centre. Väčšina notebookov, ktoré používame na vzdelávacie účely pre deti, sa k nám dostala darovaním, keď ich nepotrebovali pôvodní majitelia a tak už nie vždy fungujú bezchybne. Je pre nás preto veľkou pomocou, že sa môžme s technickými problémami na niekoho obrátiť.

Stuart Ashford
Stuart sa zapojil do programu Nadácie Pontis "Hlavy pomáhajú" a dlhodobo konzultuje s koordinačným tímom Ulity bežné problémy v manažovaní organizácie. Pomáhal nám tiež riešiť náročné situácie súvisiace so zmenami v pracovnom tíme.

Zuzana Jankovichová
Zuzana je architektka, ktorá nám od jesene 2010 pomáhala s prípravou projektu stavby športového ihriska na sídlisku Kopčany, sprevádzala nás takmer 2-ročným procesom vybavovania potrebných povolení a bez nároku na odmenu dohliadala na priebeh stavby.

Martin Plško
Maťo nám pomáha s vytváraním grafických materiálov pre vzdelávacie aktivity komunitného centra (napríklad pre deti na letnej predškolskej prípravke). A tiež nám robí návrhy pohľadníc a pozvánok, aj keď si na ne vždy spomenieme na poslednú chvíľu.

Mária Hraňová
rozpracovala technické detaily projektu športového ihriska, konzultovala postup stavby a pomáhala pri vybavení potrebných povolení.

Ján Blažovský
Janči je našou veľkou oporou pri vytváraní štatistických tabuliek a s nadšením nás zasväcuje do tajov Excelu.