Ako nám pomôcť

Podporiť nás môžte darovaním finančnej čiastky cez darcovský portál DobráKrajina.sk

Našu prácu je možné podporiť aj nefinančne, aj takto nám pomáhali:

Juraj Šťavina 
Juraj sa rozhodol Ulite venovať svoje stravné lístky. Každoročne takto vieme pre deti zabezpečiť drobné občerstvenie na doučovanie, letnú predškolskú prípravu,  ale aj stravu a občertvenie na výlety pre deti !!! Aktuálne v čase pandémie z jeho pravidelných darov vieme zabezpečiť nákup potravín pre rodiny v náročnej životnej situácií.

Andrea Zelinová
Aďa je "dvornou" grafičkou Ulity a vytvára pre nás krásne návrhy propagačných materiálov (výročná správa, dizajn webstránky, letáky na 2%, odznaky a pod.) často bez nároku na finančnú odmenu.

Gymnázium Mercury
Študenti a študentky petržalského Gymnázia Mercury nám už 4 roky po sebe pomohli s rozdávaním mikulášskych balíčkov v ubytovni, kde komunitné centrum sídli.

Branislav Sidor
Braňo nakupuje ovocie a občerstvenie pre deti počas aktivít v klube. Rovnako nám pomáha s nákupom školských pomôcok, ktoré si deti môžu vybrať ako odmenu za prácu v rámci aktivity Školská príprava a zakúpil aj odmeny pre víťazov našej literárnej súťaže. Braňo nám bol tiež nápomocný počas procesu dokončovania ihriska (konzultácie, dokumentácia potrebná ku kolaudačnému konaniu a dohľad na priebeh stavby) a pomohol nám tento projekt doviesť až k úspešnej kolaudácii, pričom časť svojej práce vykonával bez nároku na odmenu.

Firma bnt attorneys-at-law
Pán Vladimír Kordoš a pán Filip Takáč z firmy bnt nás prostredníctvom programu Advokáti pro bono zastupovali bezplatne v súdnom spore so stavebnou firmou, ktorá nedokončila stavbu športového ihriska. Tešíme sa z veľmi príjemnej a profesionálnej spolupráce.

SolarEnergia
Vďaka ústretovému tímu zo SolarEnergia pribudla na športovom ihrisku nová solárna lampa. Teraz sa môžeme hrať od rána až do noci 🙂

Michaela Nemcová, Janka Almanová a Paula Jojárt
nám postupne prekladali túto webstránku do anglického jazyka ale i ďalšie texty, pri ktorých sme využili ich zručnosť.

Ondrej Hrvoľ
pán Ondrej sa podujal na spravovanie počítačov, ktoré využívame v komunitnom centre. Väčšina notebookov, ktoré používame na vzdelávacie účely pre deti, sa k nám dostala darovaním, keď ich nepotrebovali pôvodní majitelia a tak už nie vždy fungujú bezchybne. Je pre nás preto veľkou pomocou, že sa môžeme s technickými problémami na niekoho obrátiť.

Zuzana Jankovichová
Zuzana je architektka, ktorá nám od jesene 2010 pomáhala s prípravou projektu stavby športového ihriska na sídlisku Kopčany, sprevádzala nás takmer 2-ročným procesom vybavovania potrebných povolení a bez nároku na odmenu dohliadala na priebeh stavby.

Mária Hraňová
rozpracovala technické detaily projektu športového ihriska, konzultovala postup stavby a pomáhala pri vybavení potrebných povolení.