Kontaktné údaje

Ulita
Kopčianska 90
851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42130387
DIČ: 2022603979
č. účtu: 2628194065/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2819 4065

Mgr. Monika Juríková,           tel. 0914/196 605, e-mail: monika.jurikova@ulita.sk (štatutárna zástupkyňa)
Mgr. Dominika Göghová,      tel. 0902/826 879, e-mail: dominika.goghova@ulita.sk
Mgr. Veronika Gajarská,       tel. 0911/880 538, e-mail: veronika.gajarska@ulita.sk
MSc. Veronika Morhačová,  tel.  0914/195 591, e-mail: veronika.morhacova@ulita.sk
Mgr. Andrea Barnová,            tel. 0911/915 830, e-mail: andrea.barnova@ulita.sk
.