Hľadáme

Hľadáme práve Teba !!! Staň sa členom nášho tímu !!!

Hľadáme športového nadšenca, ktorému sú blízke nielen športy, ale aj sídliskový život a najmä deti a mladý ľudia. Hľadáme niekoho, kto by dokázal deti motivovať, a ktorý v prípade potreby by sa nebál s deťmi aj porozprávať. Cieľom je zabezpečiť pre deti športové aktivity, ktoré tak radi vyhľadávajú pod vedením dobrovoľníka. Momentálne sme vonku s deckami v pondelky 15:00-17:00  a  stredy 17:00-19:00.  Viac sa dočítaš a dozvieš aj TU.

Máme mladý a kreatívny tím do ktorého nie je ťažké zapadnúť. Vítame akékoľvek nové nápady a preto človek, ktorý sa rád realizuje, si určite nájde miesto u nás.  Vieme zabezpečiť materiál, ktorý budeš potrebovať na svoje športové aktivity. Minulý rok sa nám podarilo osadiť aj workoutové prvky na sídlisku.

Tento druh dobrovoľníctva, je skôr pre typy, ktorý majú radi šport, neboja sa výziev, možno samy kedysi vyrastali na sídlisku, kde sa hrávali futbal po večeroch. Nudiť sa u nás určite nebudete.

Význam dobrovoľníckej práce pre cieľovú skupinu a komunitu:

IMG_20170222_171519V rámci nášho občianskeho združenia pracujeme s deťmi a s mladými ľuďmi, ktorí žijú alebo z nejakého dôvodu trávia svoj voľný čas na sídlisku Kopčany v Petržalke v Bratislave. Toto sídlisko je špecifické tým, že vo väčšej miere sú tu ubytované rodiny, ktoré sa nachádzajú v náročnej finančnej, sociálnej či rodinnej situácii. Deti z týchto rodín majú oproti svojim rovesníkom často obmedzené možnosti najmä čo sa týka voľnočasových aktivít, ktoré sú väčšinou finančne príliš náročné alebo by museli dochádzať do iných mestských častí. Preto pre deti na tomto sídlisku, ponúkame bezplatne rôzne programy od vzdelávacích, skupinových aktivít, organizovanie výletov, komunitnej práci až po terénnu sociálnu službu.

V rámci terénnej sociálnej služby, ktorá prebieha na sídlisku, snažíme sa tráviť čas s deťmi na voľnom priestranstve, požičiavame im materiál ako lopty, bicykle, kolobežky atď. Vnímame, že mnohé naše deti bavia rôzne športy od futbalu, korčuľovanie sa až po volejbal.

Chýba nám dobrovoľník, ktorý by bol športovým nadšencom a ktorý by dokázal s deťmi realizovať rôzne športové aktivity. Mnoho z našich detských klientoch pochádza z neúplných rodín, kde najčastejšie chýba práve zdravý mužský vzor pre nich, ktorý je tak dôležitý pri formovaní osobností najmä u detí, ktoré pochádzajú z náročného prostredia.