Hľadáme

Hľadáme práve Teba !!! Staň sa členom nášho tímu !!!

14702419_10154540061152180_2176886174845536396_n

Hľadáme trpezlivých dobrovoľníkov/dobrovoľníčky na vzdelávacie programy pre deti v komunitnom centre Kopčany,  najmä na individuálne doučovanie detí. Doučovanie prebieha dvakrát do týždňa (pondelok a stredu) v poobedných hodinách (od 17.00-19.30).

Deti si môžu za pomoci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok spraviť domáce úlohy, precvičovať si preberané učivo, spracovať si školské projekty, alebo si zapožičať knižky. V roku 2016 sme zaznamenali 767 kontaktov s 90 deťmi na tejto aktivite a náš dobrovoľnícky tím získal dokonca aj prestížne ocenenie Srdce na dlani v oblasti vzdelávania !!!

Cieľovou skupinou našich aktivít sú deti a mladí ľudia žijúci na sídlisku Kopčany, ktorí sa často nachádzajú v zložitej životnej situácií. Naši dobrovoľníci im teda často poskytujú nie len svoje vedomosti pri doučovaní, ale hlavne svoje povzbudenie a podporu. Deti sa preto na tieto aktivity veľmi tešia a často aj polhodinu pred tým čakajú nedočkavo pred dverami.

Význam dobrovoľníckej práce pre cieľovú skupinu a komunitu:IMG_20170222_171519
Pri práci s deťmi a mládežou je na vybudovanie dôvery dôležitá najmä pravidelnosť aktivít. Bez dobrovoľníkov by zabezpečenie pravidelnosti vzdelávacích aktivít, ako i individuálneho prístupu pre každé dieťa nebolo vôbec možné. Individuálny prístup a podpora zo strany dobrovoľníkov umožňuje deťom osobný rast a rozvoj ich schopností a vedomostí. No najmä pomáha deťom vybudovať pozitívny vzťah k učeniu a k práci na sebe samom.

Preto, ak sa rozhodneš stať „našim“ dobrovoľníkom je dôležité, aby si si premyslel koľko času môžeš a chceš deťom venovať. Ideálne je aspoň jeden školský rok(polrok) pravidelne ( 3-4 krát mesačne).